Sự hài lòng của khách hàng là phương châm sống của chúng tôi

 

Qua việc thẩm định dự án đầu tư, các chủ đầu tư hay những cơ quan quản lý có thể đánh giá được hiệu quả cũng như năng lực của dự án. Từ đó, đưa ra những quyết định đầu tư phù hợp. Dưới đây là các dịch vụ mà Thiện có thể hỗ trợ thẩm định cho các Anh/Chị.

Thẩm Định Giá Bất Động Sản Thẩm Định Giá Xe Thẩm Định Doanh Nghiệp
Thẩm Định Dự Án Thẩm Định Tài Sản Thẩm Định Xử Lý Nợ

Thẩm định dự án

Thẩm định dự án hay còn được gọi là thẩm định dự án đầu tư được hiểu cơ bản chính là hoạt động thực hiện nghiên cứu, phân tích một cách khách quan, khoa học, toàn diện về tất cả các nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án đó, việc thẩm định dự án đầu tư cũng được đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội để nhằm mục đích có thể quyết định đầu tư cũng như tài trợ vốn cho dự án.

Như đã đề cập cụ thể ở bên trên tại phần định nghĩa, thẩm định nói chung hay thẩm định dự án nói riêng về cơ bản là một hoạt động mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi vì ở trong quá trình thẩm định, chủ thể là người thẩm định phải đưa được ra những kết luận, những đánh giá cụ thể. Căn cứ trên những tiêu chí cơ bản của chuyên môn trong từng lĩnh vực. Để các chủ thể có thể làm được điều này thì các cá nhân, cơ quan, tổ chức thẩm định phải có sự am hiểu và biết rõ.

Việc thực hiện thẩm định cũng cần phải trải qua một quá trình đào tạo lâu dài hoặc phải trải qua quá trình tìm hiểu và các chủ thể cũng cần phải có sự trau dồi kinh nghiệm. Cho nên, thực chất thì không phải bất kỳ một tổ chức, cá nhân hay cơ quan nào đều cũng có thể thực hiện hoạt động thẩm định. Mà chỉ có các cơ quan chuyên môn khi được giao nhiệm vụ cụ thể thì cơ quan đó mới được thực hiện hoạt động thẩm định.

Thẩm định là quá trình cơ quan chuyên môn khi được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, đánh giá những nội dung cơ bản của dự án một các tách biệt so với quá trình soạn thảo dự án. Quá trình thẩm định cũng được đánh giá chính là cơ sở để nhằm có thể tạo sự vững chắc cho các hoạt động đầu tư một cách sao cho hiệu quả.

Những quyết định được đưa ra từ quá trình thẩm định dự án cũng sẽ là cơ sở có những ý nghĩa quan trọng để nhằm mục đích giúp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đưa ra được một quyết định cho phép thực hiện việc đầu tư hoặc tài trợ cho dự án hay không.

Thẩm định giá xe ô tô

Thẩm định giá xe ô tô đã qua sử dụng là một dịch vụ thẩm định giá khá phổ biến hiện nay. Thiện đã có hơn 6 năm kinh nghiệm thẩm định giá xe ô tô đã qua sử dụng. Thiện cam kết cung cấp dịch vụ thẩm định giá uy tín, nhanh chóng, chất lượng, với chi phí hợp lý nhất. Sau đây hãy cùng Thiện tìm hiểu thông tin về thẩm định giá xe ô tô đã qua sử dụng.

Thẩm định giá xe ô tô cũ đã qua sử dụng là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của xe ô tô đã qua sử dụng phù hợp với giá trị thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Tại sao phải cần thẩm định ô tô cũ

Hiện nay, xe ô tô là phương tiện di chuyển và chuyên chở hàng hóa khá phổ biến tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của kinh tế và xã hội nhu cầu sử dụng xe ô tô ngày càng lớn hơn và thị trường mua bán xe cũng ngày càng sôi động.

Mục đích thẩm định

Thẩm định giá xe ô tô cũ đã qua sử dụng nhằm đáp ứng một số mục đích sau đây:

 • Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh
 • Xử lý nợ, thanh lý tài sản
 • Bảo lãnh tín dụng, thế chấp
 • Bảo hiểm, khiếu nại, đền bù
 • Thuế

Thẩm định giá tài sản

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế

Thẩm định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ được hiểu là quá trình xác định giá thị trường của tài sản (hữu hình, vô hình, động sản, bất động sản), hàng hóa, dịch vụ, là việc đánh giá và đánh giá lại giá trị tài sản theo giá thị trường tại một thời điểm theo một chuẩn mực nhất định. Hiểu một cách thực chất, thẩm định giá là xác định giá cả của tài sản trên thị trường tại một thời điểm. Nó chính là việc xác định giá trị để tìm ra giá cả của tài sản định bán trong một tập hợp giả định các điều kiện trên thị trường nhất định. Công việc thẩm định giá do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, kinh nghiệm, có tính trung thực, nghề nghiệp về giá thực hiện. Nói cách khác, thẩm định giá do các thẩm định viên về giá thực hiện theo các tiêu chuẩn thẩm định giá do Nhà nước quy định. Kết quả của việc xác định giá cả do các thẩm định viên về giá thực hiện là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có tài sản định ra mức giá phù hợp trong giao dịch.

Thẩm định giá doanh nghiệp

Định giá Doanh Nghiệp được công nhận và được hiểu rộng rãi là việc điều tra và xem xét đánh giá các hoạt động của doanh nghiệp. Thẩm định giá nhằm mục đích xác định được giá trị hiện hữu và giá trị tiềm năng tương lai. Chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp dùng cho các hoạt động nội bộ hoặc bên ngoài của doanh nghiệp.

Thẩm định giá doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hóa; thay đổi quyền sở hữu hoặc cơ cấu lại vốn của công ty như: sáp nhập, liên doanh, liên kết, chuyển nhượng vốn, góp vốn, mua bán công ty hoặc nhượng quyền kinh doanh.

Thẩm định giá doanh nghiệp chuẩn bị phát hành trái phiếu lần đầu; mở rộng quy mô hoạt động hoặc có sự thay đổi tổ chức hoạt động sản xuất, quy mô và cơ cấu hoạt động kinh doanh.

Thẩm định giá doanh nghiệp muốn cải tổ mô hình doanh nghiệp, cải tiến bộ máy hoặc nâng cấp hiệu quả hoạt động kinh doanh, cần xác định lại các tài sản như bất động sản, động sản như “phương tiện vận tải, tàu thuyền biển, …”, dây chuyền sản xuất.

Thẩm định giá doanh nghiệp nhằm thành lập hoặc giải thể, vì nhiều lý do các doanh nghiệp buộc phải thẩm định giá trị các tài sản đang sở hửu nhằm mục đích thành lập hoặc giải thể.

Cho dù hoạt động của doanh nghiệp là gì thì việc thẩm định giá doanh nghiệp luôn là bước cơ sở của sự đánh giá với các yếu tố và phạm vi rộng lớn tác động đến sự hoạt động của doanh nghiệp, các quyết định đều căn cứ trực tiếp của giá trị doanh nghiệp để thương thuyết, đàm phán và ra quyết định giao dịch mua bán, hợp nhất, sát nhập, cải tổ, phát hành cổ phiếu – trái phiếu hoặc thậm chí tuyên bố thành lập hoặc giải thể.

Các mục đích thẩm định giá:

 • Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách nhà nước 
 • Mua bán, chuyển nhượng, mua bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng;
 • Thế chấp vay vốn ngân hàng;
 • Góp vốn liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp;
 • Thành lập doanh nghiệp, mua bán sáp nhập;
 • Cổ phần hóa doanh nghiệp hoặc chuyển đổi hình thức sở hửu doanh nghiệp;
 • Bán đấu giá tài sản, xét thầu các dự án;
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại, giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án;
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế;
 • Tư vấn và lập dự án đầu tư, duyệt dự toán các dự án, các công trình;
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính khi nhận giao đất hay thuê đất;
 • Chứng minh tài sản, du học, du lịch, đầu tư nước ngoài…

Thẩm định viên là gì?

Thẩm định viên là những người xác định giá trị thị trường của tài sản tại thời điểm nhận được yêu cầu thẩm định, sau đó tiến hành tổng hợp, phân tích và đưa ra kết quả cuối cùng là con số giá trị tài sản cụ thể.

Căn cứ khoản 15 Điều 4 Luật giá 2012 quy định rằng: Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Theo Luật giá năm 2012 số 11/2012/QH13, thẩm định viên là các cá nhân đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 34 của Luật này đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá.

Kết Luận

Hiện nay có nhiều công ty chuyên về dịch vụ thẩm định giá, tuy nhiên khi đến với dịch vụ thẩm định tại Công Ty TNHH Thẩm Định Giá NOVA  Anh/Chị sẽ thấy rõ được nhiều sự  khác biệt.

Thiện luôn hỗ trợ 24/24 nếu Anh/chị có nhu cầu cần hỗ trợ kể cả chủ nhật hoặc ngày lễ.

Phan Minh Thiện

 • Hotline: 0397930945
 • Zalo: 0397930945